Bảo hộ thương hiệu

Khi kinh doanh bạn chắn chắn rằng bạn không muốn bị đơn vị khác làm giả hoặc giống với sản phẩm, dịch vụ của mình. Mặt khác, bạn không muốn sản phẩm, dịch vụ của mình bị một đơn vị khác gây khó khăn và cho rằng bạn vi phạm quyền họ đã được bảo hộ thương hiệu. Bởi vậy, hình ảnh thương hiệu của hàng hóa, dịch vụ là hết sức quan trọng đối với doanh nghiệp khi đưa bất kỳ sản phẩm, dịch vụ tới tay người tiêu dùng. Nhằm giúp doanh nghiệp bảo hộ thương hiệu của mình một cách nhanh nhất, hiệu quả và tiết kiệm chi phí nhất Luật Việt An tư vấn một cách toàn diện thủ tục, đăng ký bảo hộ thương hiệu:

Hồ sơ đăng ký nhãn hiệu

 • Mẫu nhãn hiệu (Lưu ý: Khi Quý khách hàng muốn sử dụng nhãn hiệu như thế nào thì nên đăng ký nhãn hiệu dúng như nhu cầu sử dụng của mình. Tuy nhiên, trong một số trường hợp bạn muốn sử dụng nhãn hiệu chữ riêng, có khi lại chỉ sử dụng riêng phần logo thì ngoài phương án đăng ký nhãn hiệu tổng thể bạn nên đăng ký độc lập thành nhiều đơn để khả năng bảo hộ đối với nhãn hiệu tuyệt đối hơn); Về màu sắc của mẫu nhãn hiệu: nếu Quý khách hàng muốn bảo hộ hình khối và nhận diện của nhãn hiệu một cách toàn diện nhất theo kinh nghiệm của chúng tôi Quý khách hàng nên đăng ký nhãn hiệu là màu đen trăng. Chỉ các trường hợp Quý khách hàng muốn có sự tuyệt đối trong sử dụng màu nhãn hiệu Quý khách hàng đăng ký thêm phương án đăng ký màu theo mẫu nhãn trung thực với màu sắc nhãn hiệu khi sử dụng.
 • Danh mục hàng hóa, dịch vụ cần đăng ký nhãn hiệu: Trên cơ sở hàng hóa, dịch vụ khách hàng cung cấp Luật Việt An sẽ tư vấn phân nhóm cho hàng hóa, dịch vụ cần đăng ký nhãn hiệu phù hợp với Bảng phân loại nhãn hiệu và pháp luật sở hữu trí tuệ. Theo bảng phân loại quốc tế về nhãn hiệu thì có những mặt hàng rất khác nhau lại có thể ở cùng nhóm đăng ký và ngược lại có những hàng hóa, dịch vụ tưởng như là giống nhau nhưng lại được phân ở các nhóm khác nhau. Việc phân nhóm ảnh hưởng rất lớn đến phí đăng ký nhãn hiệu. Do vậy, Quý khách hàng cần lưu ý và xác định rõ mục tiêu về mặt hàng, dịch vụ cần đăng ký nhãn hiệu để có sự đăng ký phù hợp vừa tiết kiệm chi phí nhưng đảm bảo khả năng mở rộng thị trường, hàng hóa, dịch vụ cho hoạt động kinh doanh trong tương lai.
 • Giấy ủy quyền cho Công ty đại điện sở hữu trí tuệ: Quý khách hàng lưu ý chỉ những công ty là tổ chức đại diện sở hữu trí tuệ mới được nhận ủy quyền của khách hàng để thay mặt khách hàng ký hồ sơ, đơn đăng ký nhãn hiệu và thực hiện đại diện mọi thủ tục cho khách hàng tại Cục Sở hữu trí tuệ. Do đó, nếu bạn nhờ dịch vụ đăng ký nhãn hiệu nhưng bạn vẫn là người ký đơn đăng ký, tờ khai đăng ký nhãn hiệu thì chứng tỏ đơn vị tư vấn cho bạn không có chức năng đại diện sở hữu trí tuệ (không phải công ty luật nào cũng được hành nghề đại diện sở hữu trí tuệ. Trên thực tế, chỉ có số rất ít công ty luật có chức năng đại diện sở hữu trí tuệ). Do đó, quý khách hàng lưu ý để lụa chọn đơn vị tư vấn có chức năng và có chuyên môn và nghiệp vụ thực tế để tư vấn tốt nhất cho việc đăng ký nhãn hiệu của đơn vị mình và tư vấn các vấn đề phát sinh liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ.

Quy trình đăng ký nhãn hiệu

Bước 1: Tra cứu khả năng bảo hộ của nhãn hiệu:

 Khi tra cứu nhãn hiệu cho khách hàng Luật Việt An chia là 2 bước nhỏ:

Tra cứu nhãn hiệu sơ bộ:

Luật Việt An miễn phí thủ tục tra cứu nhãn hiệu sơ bộ cho khách hàng. Sau khi có kết quả tra cứu nhãn hiệu sơ bộ Luật Việt An tư vấn cho khách hàng nên tiến hành tra cứu sâu hơn hoặc thay đổi mẫu nhãn để có khả năng nhãn hiệu được cấp văn bằng bảo hộ.

Thời gian tra cứu sơ bộ: khoảng 01-02 ngày

Tra cứu nhãn hiệu chuyên sâu:

Sau khi tra cứu sơ bộ nhãn hiệu chưa bị trùng hoặc tương tự với nhãn hiệu đã  có. Luật Việt An sẽ thực hiện tra cứu chuyên sâu trên cơ sở dữ liệu của Cục Sở hữu trí tuệ, dữ liệu đăng ký quốc tế và (đối với một số nhóm hàng hóa đặc biệt có thể thực hiện tra cứu nhãn hiệu hàng hoá chính thực tại Cục sở hữu trí tuệ Việt Nam). Trên cơ sở kết quả tra cứu nhãn hiệu chuyên sâu Luật Việt An sẽ tư vấn cho Quý khách hàng nên nộp đơn hay không nên nộp đơn để khi đơn được nộp sẽ có khả năng được cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu cao nhất.

Việc tra cứu nhãn hiệu không phải là một thủ tục bắt buộc nhưng vô cùng quan trọng. Khi thực hiện tra cứu nhãn hiệu giúp người nộp đơn xác định các nhãn hiệu trùng lặp, tương tự gây nhầm lẫn với nhãn hiệu dự định đăng ký bảo hộ. Kết quả tra cứu tạo cho Quý khách hàng vững tâm hơn về khả năng nhãn hiệu có thể được cấp văp bằng qua đó tiết kiệm thời gian, công sức, tiền của trong việc nộp đơn nhãn hiệu và yên tâm hơn khi chính thức đưa sản phẩm ra thị trường và thực hiện các chiến dịch quảng bá cho thương hiệu mới của đơn vị.

Thời gian tra cứu chuyên sâu: khoảng 01-02 ngày

Bước 2: Nộp đơn đăng ký nhãn hiệu:

Sau khi đánh giá khả năng đăng ký và bảo hộ đối với nhãn hiệu Luật Việt An sẽ tiến hành nộp đơn theo yêu cầu của Quý khách hàng. Là đại diện sở hữu trí tuệ, thông qua Uỷ quyền của Quý khách hàng, Luật Việt An tiến hành giao dịch trực tiếp với Cục Sở hữu trí tuệ từ việc làm tờ khai đăng ký nhãn hiệu, nộp hồ sơ, nộp phí, lệ phí đăng ký nhãn hiệu, theo dõi tiến trình đơn nhãn hiệu, phúc đáp các giấy tờ, công văn với Cục Sở hữu trí tuệ, nhận văn bằng bảo hộ thay Quý khách hàng và giao lại cho Quý khách hàng.

Đơn nhãn hiệu sẽ được thẩm tra qua các giai đoạn như sau:

 • 01 tháng kể từ ngày nộp đơn, Cục Sở hữu trí tuệ sẽ ra thông báo xét nghiệm Hình thức (Thông báo này có thể là thông báo chấp nhận đơn hợp lệ, nếu như hồ sơ nhãn hiệu không có bất cứ sai sót nào về mặt hình thức).
 • Trong 02 tháng kể từ ngày có thông báo xét nghiệm hình thức đơn sẽ được Công bố trên Công báo Sở hữu công nghiệp.
 • 09 tháng kể từ ngày đăng công báo sở hữu công nghiệp, Cục Sở hữu trí tuệ sẽ ra thông báo kết quả xét nghiệm nội dung.
 • Sau 01 tháng kể từ ngày có Thông báo kết quả xét nghiệm nội dung trong đó nêu rõ nhãn hiệu đáp ứng các tiêu chuẩn bảo hộ, Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu hàng hoá sẽ được cấp cho người nộp đơn.
 • Ngoài ra có thể có thời gian cộng phụ thuộc vào tiến trình xét nghiệm của Cục Sở hữu trí tuệ và thời gian để người nộp đơn sửa chữa, bổ sung những thiếu sót về mặt hình thức của đơn đăng ký hoặc có công văn khiếu nại đối với Thông báo xét nghiệm nội dung không hợp lý của Cục Sở hữu trí tuệ.

Lưu ý: Trên thự tế thông thường thì sau khi đăng ký nhãn hiệu sau khoảng từ 15-18 tháng mới được cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu nhưng ngày có hiệu lực của nhãn hiệu kể từ ngày nộp đơn đăng ký nhãn hiệu. Ngày nộp đơn đồng thời cũng là ngày ưu tiên của nhãn hiệu. Do đó, đây cũng là ngày xác định mốc gia hạn đối với nhãn hiệu sau này.

Hiệu lực của Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu tại Việt Nam

 Quyền sở hữu trí tuệ có hiệu lực trong phạm vi lãnh thổ quốc gia, do đó Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu có hiệu lực trên toàn bộ lãnh thổ Việt Nam. Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu có hiệu lực 10 năm kể từ ngày nộp đơn, có thể gia hạn nhiều lần liên tiếp, mỗi lần 10 năm.

Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu bị chấm dứt hiệu lực trong các trường hợp sau đây:

Chủ Giấy chứng nhận đăng ký bảo hộ nhãn hiệu không nộp lệ phí duy trì hiệu lực hoặc gia hạn hiệu lực theo quy định.

Chủ Giấy chứng nhận đăng ký bảo hộ nhãn hiệu tuyên bố từ bỏ quyền sở hữu công nghiệp.

Chủ Giấy chứng nhận đăng ký bảo hộ nhãn hiệu không còn tồn tại hoặc chủ Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu không còn hoạt động kinh doanh mà không có người kế thừa hợp pháp;

Nhãn hiệu không được chủ sở hữu hoặc người được chủ sở hữu cho phép sử dụng trong thời hạn năm năm liên tục trước ngày có yêu cầu chấm dứt hiệu lực mà không có lý do chính đáng, trừ trường hợp việc sử dụng được bắt đầu hoặc bắt đầu lại trước ít nhất ba tháng tính đến ngày có yêu cầu kết thúc hiệu lực;

Chủ Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu đối với nhãn hiệu tập thể không kiểm soát hoặc kiểm soát không có hiệu quả việc thực hiện quy chế sử dụng nhãn hiệu tập thể;

Chủ Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu đối với nhãn hiệu chứng nhận vi phạm quy chế sử dụng nhãn hiệu chứng nhận hoặc không kiểm soát, kiểm soát không có hiệu quả việc thực hiện quy chế sử dụng nhãn hiệu chứng nhận;


Bài viết liên quan

Thành lập doanh nghiệp - Tư vấn doanh nghiệp
Liên hệ Luật Việt An Online
 • Văn phòng tại Hà Nội
 • Mobile: 09 33 11 33 66
 • Email: info@luatvietan.vn
 • Yahoo Online
 • Yahoo Online
 • Văn phòng tại TP Hồ Chí Minh
 • Mobile: 0979 05 77 68
 • Email: saigon@luatvietan.vn
 • Yahoo Online
 • Yahoo Online
 • Dịch vụ

  Gia hạn đăng ký nhãn hiệu

  Gia hạn đăng ký nhãn hiệu

  Theo quy định của Luật Sở hữu trí tuệ và các điều ước quốc tế liên quan đến Nhãn hiệu mà Việt Nam là thành viên thì Giấy chứng nhận đăng ký nhãn...
  Đăng ký nhãn hiệu Việt An

  Xử lý vi phạm nhãn hiệu

  Trong hoạt động kinh doanh khi doanh nghiệp bị xâm phạm quyền sở hữu nhãn hiệu thực sự là vấn đề nhức nhối của mỗi doanh nghiệp. Thương hiệu – nhãn...
  Bảo hộ thương hiệu

  Bảo hộ thương hiệu

  Khi kinh doanh bạn chắn chắn rằng bạn không muốn bị đơn vị khác làm giả hoặc giống với sản phẩm, dịch vụ của mình. Mặt khác, bạn không muốn sản...