Cách tính mã số mã vạch

Để tạo thuận lợi và nâng cao năng suất, hiệu quả trong bán hàng và quản lý kho người ta thường in trên hàng hóa một loại mã hiệu đặc biệt gọi là mã số mã vạch của hàng hóa. Mã số mã vach của hàng hóa bao gồm hai phần : mã số của hàng hóa và mã vạch là phần thể hiện mã số bằng vạch để cho máy đọc.

Mã số

Mã số của hàng hóa là một dãy con số dùng để phân định hàng hóa, áp dụng trong quá trình luân chuyển hàng hóa từ người sản xuất, qua bán buôn, lưu kho, phân phối, bán lẻ tới người tiêu dùng.Thẻ căn cước giúp ta phân biệt người này với người khác, mã số hàng hóa là “thẻ căn cước” của hàng hóa, giúp ta phân biệt được nhanh chóng và chính xác các loại hàng hóa khác nhau.

Mã số hàng hóa có các tính chất sau

Nó là con số duy nhất đặc trưng cho hàng hóa. Mỗi loại hàng hóa được nhận diện bởi một dãy số và mỗi dãy số chỉ tương ứng với một loại hàng hóa. Giống như mã số của máy điện thoại : trên toàn thế giới không có hai máy điện thoại có mã số giống nhau, trên toàn thế giới cũng không có hai loại hàng hóa có cùng một mã số ;

Bản thân mã số chỉ là môt dãy số đại diện cho hàng hóa, không liên quan đến đặc điểm của hàng hóa. Nó không phải là số phân loại hay chất lượng của hàng hóa, trên mã số cũng không có giá cả của hàng hóa.

Mã số EAN-13 gồm 13 con số có cấu tạo như sau : từ trái sang phải

Mã quốc gia : 2 hoặc 3 con số đầu.

Mã doanh nghiệp : có thể gổm từ 4, 5 hoặc 6 con số

Mã mặt hàng : có thể là 5, 4 hoặc 3 con số tùy thuộc vào mã doanh nghiệp.

Số cuối cùng là số kiểm tra.

Để đảm bảo tính thống nhất và tính đơn nhất của mã số, mã quốc gia phải do tổ chức mã số vật phẩm quốc tế (EAN lnternational) cấp cho các qưốc gia là thành viên của tổ chức này. Mã số quốc gia của Việt Nam là 893. Danh mục mã số quốc gia của các nước cho trong phu lục 4.

Mã doanh nghiệp (mã M) do tổ chức mã số vật phẩm quốc gia cấp cho các

nhà sản xuất là thành viên của họ. ở Việt Nam, mã doanh nghiệp do EAN-VN cấp cho các doanh nghiệp thành viên của mình.

Mã mặt hàng (mã I) do nhà sản xuất qui định cho hàng hóa của mình Nhà sản xuất phải đảm bảo mỗi mặt hàng chỉ có một mã số- không được có bất kỳ sự nhầm lẫn nào.

Số kiểm tra C là một con số được tính dựa vào 12 con số trước đó, dùng để kiểm tra việc ghi đúng những con số nói trên.

Cách tính số kíểm tra cho mã EAN-13 và mã EAN-8

Bước 1 : Từ phải sang trái, cộng tất cả các con số ở vị trí lẻ (trừ số kiểm tra C);

Bước 2 : Nhân kết quả bước 1 với 3;

Bước 3 : Cộng giá tri của các con số còn lại

Bước 4 : Cộng kết quả bước 2 với bước 3;

Bước 5 : Lấy bội số của 10 lớn hơn và gần kết quả bước 4 nhất trừ đi kết quả bước 4, kết quả là số kiểm tra C.

Ví dụ : Tính số kiểm tra cho mã 893456501001 C

Bước 1 : 1 + 0 + + 0+ 6 + 4+ 9 = 20

Bước 2 : 20 x 3 = 60 .

Bước 3 : 8 + 3 + 5 + 5 + 1 + 0 = 22

Bước 4 : 60 + 22 = 82

Bước 5 : 90 – 82 = 8

Mã EAN-13 hoàn chỉnh sẽ là : 893456501001 8

Mã vạch

Mã vạch là một nhóm các vạch và khoảng trống song song đặt xen kẽ dùng để thể hiện mã số dưới dạng máy quét (scanner) có thể đọc được.

Mã vạch thể hiện mã số EAN gọi là mã vạch EAN. Trong mã vạch EAN, mỗi con số được thể hiện bằng hai vạch và hai khoảng trống theo ba phương án khác nhau (Set A, B, C) (Xem phụ lục 3 – Mã các ký tự trong hệ thống mã EAN). Mỗi vạch hay khoảng trống có chiều rộng từ 1 đến 4 môđun. Như vậy mã vạch EAN thuộc loại mã đa chiều rộng (multiple wide), mỗi môđun có chiều rộng tiêu chuẩn là 0,33 mm. Mã vạch EAN-8 có cấu tạo tương tự nhưng chỉ có chiều dài tiêu chuẩn là 26,73 mm và chiều cao 21,31 mm.

Đô phóng đại của mã vạch EAN-13 và EAN-8 nằm trong khoảng từ 0,8 đến 2,0.


Bài viết liên quan

Thành lập doanh nghiệp - Tư vấn doanh nghiệp
Liên hệ Luật Việt An Online
 • Văn phòng tại Hà Nội
 • Mobile: 09 33 11 33 66
 • Email: info@luatvietan.vn
 • Yahoo Online
 • Yahoo Online
 • Văn phòng tại TP Hồ Chí Minh
 • Mobile: 0979 05 77 68
 • Email: saigon@luatvietan.vn
 • Yahoo Online
 • Yahoo Online
 • Tư vấn sở hữu trí tuệ

  Tra cứu đăng ký nhãn hiệu quốc tế

  Cũng như trước khi nộp đơn đăng ký nhãn hiệu trong nước, nhằm nâng cao khả năng đăng ký thành công nhãn hiệu tại các quốc gia trên cũng như tiết kiệm chi...

  Cách tính mã số mã vạch

  Để tạo thuận lợi và nâng cao năng suất, hiệu quả trong bán hàng và quản lý kho người ta thường in trên hàng hóa một loại mã hiệu đặc biệt gọi là mã...
  Bảo hộ thương hiệu

  Thủ tục đăng ký nhãn hiệu theo thỏa ước Madrid

  Ưu điểm của việc nộp đơn đăng ký nhãn hiệu thông qua Hệ thống Madrid đó là thông qua nộp một đơn đăng ký nhãn hiệu duy nhất người nộp đơn có thể...