Chuyển nhượng đơn, văn bằng nhãn hiệu

Quy định chung về chuyển nhượng quyền nhãn hiệu và các đối tượng sở hữu trí tuệ

1. Chuyển nhượng quyền nhãn hiệu và các đối tượng sở hữu trí tuệ là việc chủ sở hữu quyền nhãn hiệu và các đối tượng sở hữu trí tuệ chuyển giao quyền sở hữu của mình cho tổ chức, cá nhân khác.

2. Việc chuyển nhượng quyền nhãn hiệu và các đối tượng sở hữu trí tuệ phải được thực hiện dưới hình thức hợp đồng bằng văn bản (sau đây gọi là hợp đồng chuyển nhượng quyền nhãn hiệu và các đối tượng sở hữu trí tuệ).

 Các điều kiện hạn chế việc chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp 

1. Chủ sở hữu quyền nhãn hiệu và các đối tượng sở hữu trí tuệ chỉ được chuyển nhượng quyền của mình trong phạm vi được bảo hộ.

3. Quyền đối với tên thương mại chỉ được chuyển nhượng cùng với việc chuyển nhượng toàn bộ cơ sở kinh doanh và hoạt động kinh doanh dưới tên thương mại đó.

4. Việc chuyển nhượng quyền đối với nhãn hiệu không được gây ra sự nhầm lẫn về đặc tính, nguồn gốc của hàng hoá, dịch vụ mang nhãn hiệu.

5. Quyền đối với nhãn hiệu chỉ được chuyển nhượng cho tổ chức, cá nhân đáp ứng các điều kiện đối với người có quyền đăng ký nhãn hiệu đó. 

 Nội dung cơ bản của hợp đồng chuyển nhượng quyền nhãn hiệu và các đối tượng sở hữu trí tuệ 

Hợp đồng chuyển nhượng quyền nhãn hiệu và các đối tượng sở hữu trí tuệ phải có các nội dung chủ yếu sau đây:

1. Tên và địa chỉ đầy đủ của bên chuyển nhượng và bên được chuyển nhượng;

2. Căn cứ chuyển nhượng;

3. Giá chuyển nhượng;

4. Quyền và nghĩa vụ của bên chuyển nhượng và bên được chuyển nhượng.

Dịch vụ của Luật Việt An trong vấn đề chuyển nhượng nhãn hiệu:

 • Tư vấn pháp luật về thủ tục và điều kiện chuyển nhượng quyền sở hữu nhãn hiệu;
 • Đại diện cho khách hàng thực hiện các thủ tục tại Cục SHTT ;
 • Soạn thảo hồ sơ chuyển nhượng nhãn hiệu;
 • Nộp hồ sơ và theo dõi tiến trình đăng ký chuyển nhượng tại CSHTT;
 • Đại diện cho khách hàng trong toàn bộ quá trình xác lập quyền và phúc đáp công văn trao đổi với CSHTT về việc chuyển nhượng nhãn hiệu;
 • Trao đổi, cung cấp thông tin cho khách hàng trong tiến trình chuyển nhượng nhãn hiệu. 

Hồ sơ chuyển nhượng nhãn hiệu:

–         Giấy uỷ quyền (mẫu gửi kèm);

–         Văn bằng bảo hộ nhãn hiệu;

–         Thông tin của Bên chuyển nhượng và Bên nhận chuyển nhượng;


Bài viết liên quan

Thành lập doanh nghiệp - Tư vấn doanh nghiệp
Liên hệ Luật Việt An Online
 • Văn phòng tại Hà Nội
 • Mobile: 09 33 11 33 66
 • Email: info@luatvietan.vn
 • Yahoo Online
 • Yahoo Online
 • Văn phòng tại TP Hồ Chí Minh
 • Mobile: 0979 05 77 68
 • Email: saigon@luatvietan.vn
 • Yahoo Online
 • Yahoo Online
 • Dịch vụ

  Chuyển nhượng đơn, văn bằng nhãn hiệu

  Quy định chung về chuyển nhượng quyền nhãn hiệu và các đối tượng sở hữu trí tuệ 1. Chuyển nhượng quyền nhãn hiệu và các đối tượng sở hữu trí tuệ...
  Nhãn hiệu

  Khiếu nại đăng ký nhãn hiệu

  Trong quá trình nộp đơn đăng ký nhãn hiệu có thể dẫn tới các trường hợp không thống nhất trong cách vận dụng các quy định của pháp luật và các vấn...
  Nhãn hiệu

  Tra cứu nhãn hiệu

  Tra cứu nhãn hiệu là hoạt động kiểm tra khả năng cấp văn bằng của nhãn hiệu trước khi đăng ký nhãn hiệu nhằm đánh giá nhãn hiệu có thể được cấp...