Nộp đơn đăng ký nhãn hiệu tại Anh

Applying for trademark registration in the UKThông tin cần thiết cho việc đăng ký nhãn hiệu hàng hoá

 • Tên đầy đủ, địa chỉ , quốc tịch của người nộp đơn. Nếu là công ty của Mỹ hoặc Australia thì phải cung cấp thông tin về tình trạng của công ty đó. Trong trường hợp có nhiều người nộp đơn thì phải cung cấp đầy đủ thông tin chi tiết về từng người nộp đơn.
 • Ðể đảm bảo việc nộp đơn đăng ký được chính xác, xin chỉ rõ các chiều (trên, dưới, phải, trái) của mẫu nhãn hiệu xin đăng ký.
 • 01 bản ghi danh mục sản phẩm/ dịch vụ mang nhãn hiệu xin đăng ký bảo hộ (Luật Việt An sẽ tiến hành phân nhóm theo bảng phân loại quốc tế).

2. Tài liệu cần thiết đăng ký nhãn hiệu tại Anh

 • Một (01) mẫu nhãn hiệu hàng hoá xin đăng ký, kích thước không được lớn hơn 26,2 cm x 17 cm và phải đảm bảo rõ nét. Nếu nhãn hiệu yêu cầu bảo hộ mầu, xin cung cấp cho chúng tôi 05 mẫu nhãn hiệu mầu và chỉ rõ các mầu đó hoặc nếu có thể, cho biết mã số tham khảo theo hệ mầu Pantone của từng mầu đó.Tài liệu xin hưởng quyền ưu tiên theo công ước Paris (nếu có) bao gồm: số đơn, ngày ưu tiên, quốc gia. Bản sao đơn yêu cầu hưởng quyền ưu tiên có xác nhận của cơ quan nộp đơn và bản dịch tiếng Anh (có thể cung cấp sau khi nộp đơn).
 • Các tài liệu xin hưởng quyền ưu tiên (ví dụ: Bản sao từ Ðơn gốc, có xác nhận), nếu đơn được nộp theo Công ước Paris. Tài liệu này có thể được nộp bổ sung sau khi nộp đơn. Nếu đơn gốc không phải bằng tiếng Anh, xin gửi cho chúng tôi một bản dịch sang tiếng Anh có xác nhận. Nếu người nộp đơn xin hưởng quyền ưu tiên theo Công ước Paris thì phải chỉ rõ nước và ngày nộp đơn đầu tiên, và số của đơn đó nếu có thể. Các tài liệu xin hưởng quyền ưu tiên có thể được nộp sau khi nộp đơn đăng ký, nhưng phải được nộp trong thời hạn 03 tháng tính từ ngày nộp đơn.
 • Ðơn đăng ký nhãn hiệu hàng hoá phải được nộp bằng tiềng Anh, do đó bản dịch sang tiếng Anh sẽ được yêu cầu nếu đơn được viết bằng một ngôn ngữ khác tiếng Anh.
 • Không cần Giấy uỷ quyền.

Tiến trình đơn đăng ký nhãn hiệu

 • Thời hạn để đăng ký nhãn hiệu hàng hoá trong trường hợp suôn sẻ (không có bất cứ sự cản trở nào) là từ 6 đến 9 tháng kể từ ngày nộp đơn.

Hiệu lực của văn bằng bảo hộ đăng ký nhãn hiệu

 • Thời hạn bảo hộ nhãn hiệu hàng hoá là 10 năm kể từ ngày nộp đơn và có thể gia hạn nhiều lần liên tục, mỗi lần 10 năm.

Thành lập doanh nghiệp - Tư vấn doanh nghiệp
Liên hệ Luật Việt An Online
 • Văn phòng tại Hà Nội
 • Mobile: 09 33 11 33 66
 • Email: info@luatvietan.vn
 • Yahoo Online
 • Yahoo Online
 • Văn phòng tại TP Hồ Chí Minh
 • Mobile: 0979 05 77 68
 • Email: saigon@luatvietan.vn
 • Yahoo Online
 • Yahoo Online
 • Hướng dẫn nộp đơn đăng ký nhãn hiệu

  Applying for trademark registration in the UK

  Nộp đơn đăng ký nhãn hiệu tại Anh

  Thông tin cần thiết cho việc đăng ký nhãn hiệu hàng hoá Tên đầy đủ, địa chỉ , quốc tịch của người nộp đơn. Nếu là công ty của Mỹ hoặc Australia thì...
  Applying for trademark registration in the U.S.

  Nộp đơn đăng ký nhãn hiệu tại Mỹ

  Tài liệu và thông tin yêu cầu đăng ký nhãn hiệu Mỹ  có 02 loại đơn nhãn hiệu: Loại đơn nhãn hiệu  dựa trên cơ sở nhãn hiệu đã sử dụng tại Mỹ và...

  Nộp đơn đăng ký nhãn hiệu tại Châu Âu

  Thông tin cần thiết cho việc đăng ký nhãn hiệu hàng hoá tại Châu Âu Tên đầy đủ, địa chỉ , quốc tịch của người nộp đơn. Nếu là công ty của Mỹ...