Nộp đơn đăng ký nhãn hiệu tại Cambodia

Nộp đơn đăng ký nhãn hiệu tại Cam Pu Chia

Nộp đơn đăng ký nhãn hiệu tại Cam Pu Chia

Thông tin cần thiết cho việc đăng ký nhãn hiệu hàng hoá

 • Tên đầy đủ, địa chỉ , quốc tịch của người nộp đơn.
 • Bản mô tả nhãn hiệu hàng hoá (có thể là nhãn hiệu hàng hoá, nhãn hiệu dịch vụ, nhãn hiệu tập thể): ý nghĩa, màu sắc. Nếu nhãn hiệu có chứa các chữ thuộc ngôn ngữ nước ngoài, phải cung cấp phần dịch và phiên âm của các chữ nước ngoài đó.
 • 01 bản ghi danh mục sản phẩm/ dịch vụ mang nhãn hiệu xin đăng ký bảo hộ.
 • Thông tin về việc đăng ký nhãn hiệu đầu tiên tại một quốc gia trên thế giới gồm số đăng ký, ngày nộp đơn và quốc gia nộp đơn đầu tiên. Nếu nhãn hiệu chưa được đăng ký ở quốc gia nào, người nộp đơn phải tuyên bố “ý định sử dụng đầu tiên tại Cam-pu-chia” trong đơn đăng ký nhãn hiệu.

Tài liệu cần nôp đơn đăng ký nhãn hiệu tại Campuchia

 • Giấy uỷ quyền được công chứng của người nộp đơn. Giấy uỷ quyền phải được công chứng tại Phòng công chứng của nước sở tại. Giấy uỷ quyền này không cần phải hợp thức hoá lãnh sự. Một giấy uỷ quyền có thể được dùng cho nhiều nhãn hiệu nếu trong Giấy uỷ quyền không đề cập cụ thể một nhãn hiệu nào cả. Để tiến hành nộp đơn sớm, người nộp đơn có thể gửi Giấy uỷ quyền qua fax/email trước, sau đó gửi bản gốc giấy uỷ quyền qua đường bưu điện.
 • 20 mẫu nhãn hiệu (kích thước không dưới 50mm x 50 mm và không quá 80 mm x 80 mm)
 • Tài liệu xin hưởng quyền ưu tiên theo công ước Paris (nếu có) bao gồm: số đơn, ngày ưu tiên, quốc gia. Bản sao đơn yêu cầu hưởng quyền ưu tiên có xác nhận của cơ quan nộp đơn và bản dịch tiếng Anh (có thể cung cấp sau khi nộp đơn).
 • Trong trường hợp nhãn hiệu đăng ký bảo hộ tại Việt Nam, khách hàng cần gửi cho Luật Việt An 01 bản sao Văn bằng bảo hộ này.

Tiến trình đơn đăng ký nhãn

Nộp đơn nhãn hiệu

 • Các cá nhân hoặc pháp nhân nước ngoài có thể nộp đơn đăng ký nhãn hiệu tại Campuchia nếu họ có đại diện hợp pháp tại Campuchia, ví dụ như văn phòng đại diện. Nếu không, các đơn này phải được nộp thông qua đại diện về nhãn hiệu ở Campuchia. Theo nguyên tắc “nộp đơn đầu tiên”, Campuchia sẽ cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu cho cá nhân/pháp nhân nào nộp đơn đăng ký nhãn hiệu đầu tiên tại nước này.
 • 01 đơn đăng ký nhãn hiệu tại Campuchia chỉ dùng để đăng ký cho một nhãn hiệu với 01 nhóm hàng hoá/ dịch vụ.

Thời hạn của đơn nhãn hiệu

 • Thời gian nộp đơn đăng ký nhãn hiệu đến khi cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu hàng hoá tại Lào là 04-06 tháng tính từ ngày nộp đơn.
 • Thời hạn tra cứu nhãn hiệu hàng hoá tại Campuchia là 07 ngày làm việc.

Hiệu lực của văn bằng bảo hộ đăng ký nhãn hiệu

Thời hạn bảo hộ nhãn hiệu tại Cam-pu-chia là 10 năm kể từ ngày nộp đơn (hoặc từ ngày ưu tiên, nếu có). Giấy chứng nhận Nhãn hiệu có thể được gia hạn hiệu lực nhiều lần, mỗi lần 10 năm và chủ sở hữu phải nộp lệ phí gia hạn. Đơn xin gia hạn hiệu lực bảo hộ nhãn hiệu có thể được nộp muộn trong thời hạn 6 tháng kể từ ngay hết hạn hiệu lực và chủ sở hữu phải nộp lệ phí nộp muộn. trong thời gian hiệu lực của nhãn hiệu, chủ sở hữu nhãn hiệu có thể chuyển nhượng, chuyển giao (Licence) sở hữu nhãn hiệu cho người khác. Hợp đồng chuyển nhượng, chuyển giao nhãn hiệu phải được lập bằng văn bản và đăng ký với Bộ Thương mại thì mới có hiệu lực pháp luật.

Chủ sở hữu nhãn hiệu sẽ buộc phải sử dụng nhãn hiệu tại Cam-pu-chia. Hết 5 năm kể từ ngày nộp đơn đăng ký nhãn hiệu , chủ sở hữu nhãn hiệu phải nộp “Bản tuyên thệ về việc sử dụng nhãn hiệu”, nếu nhãn hiệu được sử dụng tại Cam-pu-chia, hoặc “Bản tuyên thệ về việc không sử dụng nhãn hiệu”, nếu nhãn hiệu không được sử dụng tại Cam-pu-chia cho Cục nhãn hiệu Cam-pu-chia. Nếu chủ sở hữu nhãn hiệu không nộp Bản tuyên thệ, nhãn hiệu sẽ bị đình chỉ nếu có người thứ 3 yêu cầu.


Thành lập doanh nghiệp - Tư vấn doanh nghiệp
Liên hệ Luật Việt An Online
 • Văn phòng tại Hà Nội
 • Mobile: 09 33 11 33 66
 • Email: info@luatvietan.vn
 • Yahoo Online
 • Yahoo Online
 • Văn phòng tại TP Hồ Chí Minh
 • Mobile: 0979 05 77 68
 • Email: saigon@luatvietan.vn
 • Yahoo Online
 • Yahoo Online
 • Hướng dẫn nộp đơn đăng ký nhãn hiệu

  Nộp đơn đăng ký nhãn hiệu tại Châu Âu

  Thông tin cần thiết cho việc đăng ký nhãn hiệu hàng hoá tại Châu Âu Tên đầy đủ, địa chỉ , quốc tịch của người nộp đơn. Nếu là công ty của Mỹ...
  Applying for trademark registration in the U.S.

  Nộp đơn đăng ký nhãn hiệu tại Mỹ

  Tài liệu và thông tin yêu cầu đăng ký nhãn hiệu Mỹ  có 02 loại đơn nhãn hiệu: Loại đơn nhãn hiệu  dựa trên cơ sở nhãn hiệu đã sử dụng tại Mỹ và...
  Nộp đơn đăng ký nhãn hiệu tại Cam Pu Chia

  Nộp đơn đăng ký nhãn hiệu tại Cambodia

  Thông tin cần thiết cho việc đăng ký nhãn hiệu hàng hoá Tên đầy đủ, địa chỉ , quốc tịch của người nộp đơn. Bản mô tả nhãn hiệu hàng hoá (có thể...