Nộp đơn đăng ký nhãn hiệu tại Châu Âu

Nộp đơn đăng ký nhãn hiệu tại Châu ÂuThông tin cần thiết cho việc đăng ký nhãn hiệu hàng hoá tại Châu Âu

 • Tên đầy đủ, địa chỉ , quốc tịch của người nộp đơn. Nếu là công ty của Mỹ hoặcAustraliathì phải cung cấp thông tin về tình trạng của công ty đó. Trong trường hợp có nhiều người nộp đơn thì phải cung cấp đầy đủ thông tin chi tiết về từng người nộp đơn.
 • Ðể đảm bảo việc nộp đơn đăng ký được chính xác, xin chỉ rõ các chiều (trên, dưới, phải, trái) của mẫu nhãn hiệu xin đăng ký.
 • 01 bản ghi danh mục sản phẩm/ dịch vụ mang nhãn hiệu xin đăng ký bảo hộ (Luật Việt An sẽ tiến hành phân nhóm theo bảng phân loại quốc tế).

Tài liệu cần thiết đăng ký nhãn hiệu tại Châu Âu

 • Một (01) mẫu nhãn hiệu hàng hoá xin đăng ký, kích thước không được lớn hơn 26,2 cm x 17 cm và phải đảm bảo rõ nét. Nếu nhãn hiệu yêu cầu bảo hộ mầu, xin cung cấp cho chúng tôi 05 mẫu nhãn hiệu mầu và chỉ rõ các mầu đó hoặc nếu có thể, cho biết mã số tham khảo theo hệ mầu Pantone của từng mầu đó. Tài liệu xin hưởng quyền ưu tiên theo công ước Paris (nếu có) bao gồm: số đơn, ngày ưu tiên, quốc gia. Bản sao đơn yêu cầu hưởng quyền ưu tiên có xác nhận của cơ quan nộp đơn và bản dịch tiếng Anh (có thể cung cấp sau khi nộp đơn).
 • Các tài liệu xin hưởng quyền ưu tiên (ví dụ: Bản sao từ Ðơn gốc, có xác nhận), nếu đơn được nộp theo Công ướcParis. Tài liệu này có thể được nộp bổ sung sau khi nộp đơn. Nếu đơn gốc không phải bằng tiếng Anh, xin gửi cho chúng tôi một bản dịch sang tiếng Anh có xác nhận. Nếu người nộp đơn xin hưởng quyền ưu tiên theo Công ướcParisthì phải chỉ rõ nước và ngày nộp đơn đầu tiên, và số của đơn đó nếu có thể. Các tài liệu xin hưởng quyền ưu tiên có thể được nộp sau khi nộp đơn đăng ký, nhưng phải được nộp trong thời hạn 03 tháng tính từ ngày nộp đơn.
 • Ðơn đăng ký nhãn hiệu hàng hoá phải được nộp bằng tiềng Anh, do đó bản dịch sang tiếng Anh sẽ được yêu cầu nếu đơn được viết bằng một ngôn ngữ khác tiếng Anh.
 • Trong trường hợp khẩn cấp, đơn đăng ký có thể được chuyển cho Cơ quan đăng ký nhãn hiệu của EU qua Fax. Mặc dù vậy, trong trường hợp là nhãn hiệu xin bảo hộ mầu hoặc có hình ảnh ba chiều thì đơn sẽ được nộp qua thư hoặc thư điện tử (e-mail).
 • Giấy uỷ quyền (theo mẫu của Việt An, không cần công chứng).

Tiến trình đơn đăng ký nhãn hiệu hàng hoá

 • Các chủ thể nộp đơn có thể đăng ký bảo hộ theo hệ thống Nhãn hiệu cộng đồng (CTM) tại Cơ quan hài hoà hoá thị trường nội địa OHIM (The Office for Harmonization in the Internal Market). Đây là cơ quan có thẩm quyền đăng ký nhãn hiệu và kiểu dáng công nghiệp có giá trị thi hành và bảo hộ trên toàn lãnh thổ EU, dưới sự quản lý của Uỷ ban Châu Âu.
 • Đơn nhãn hiệu sau khi nộp cho Cơ quan đăng ký Nhãn hiệu Cộng đồng Châu Âu (OHIM) sẽ được xem xét về mặt hình thức và nội dung. Nếu Nhãn hiệu hàng hoá đáp ứng các điều kiện đặt ra (có khả năng phân biệt, có thể sử dụng như một nhãn hiệu hàng hoá, không bị phản đối bởi bên thứ ba), nhãn hiệu đó sẽ được công nhận
 • Thời hạn để đăng ký nhãn hiệu hàng hoá trong trường hợp suôn sẻ (không có bất cứ sự cản trở nào) là từ 6 đến 9 tháng kể từ ngày nộp đơn.

Hiệu lực của văn bằng bảo hộ đăng ký nhãn hiệu

 • Thời hạn bảo hộ nhãn hiệu hàng hoá là 10 năm kể từ ngày nộp đơn và có thể gia hạn nhiều lần liên tục, mỗi lần 10 năm. Khi gia hạn, chủ sở hữu chỉ phải nộp lệ phí gia hạn mà không phải nộp bằng chứng sử dụng nhãn hiệu.
 • Quyền của chủ sở hữu Văn bằng bảo hộ nhãn hiệu hàng hoá được nộp theo thủ tục của Uỷ ban nhãn hiệu hàng hoá EU (CTM) sẽ có hiệu lực trên toàn bộ lãnh thổ các nước Liên Minh Châu Âu, hiện tại gồm 15 nước: Áo, Bỉ, Bồ Ðào Nha, Ðan Mạch, Ðức, Hà Lan, Hi Lạp, Luxămbua, Phần Lan, Pháp, Ireland, Ý, Tây Ban Nha, Thuỵ Ðiển và Vương Quốc Anh.
 • Để duy trì hiệu lực của Nhãn hiệu hàng hoá đăng ký theo thể thức CTM ở tất cả các nước thành viên của EU, chủ sở hữu của Nhãn hiệu hàng hoá chỉ cần sử dụng Nhãn hiệu hàng hoá này ở một hoặc một vài nước thành viên mà không cần phải sử dụng ở tất cả các nước thành viên.
 • Trong quá trình đăng ký, chỉ cần một nước trong liên minh từ chối bảo hộ, nhãn hiệu đăng ký theo thủ tục CTM coi như không thành.
 • Tuy nhiên, trong trường hợp đơn nộp theo thủ tục CTM bị từ chối tại một hay nhiều quốc gia của liên minh, trong vòng ba tháng, đơn có thể được chuyển đổi thành đơn quốc gia, tại những nước không bị từ chối và hiệu lực là hiệu lực trên quốc gia đó nếu nhãn hiệu được cấp văn bằng bảo hộ.

Thành lập doanh nghiệp - Tư vấn doanh nghiệp
Liên hệ Luật Việt An Online
 • Văn phòng tại Hà Nội
 • Mobile: 09 33 11 33 66
 • Email: info@luatvietan.vn
 • Yahoo Online
 • Yahoo Online
 • Văn phòng tại TP Hồ Chí Minh
 • Mobile: 0979 05 77 68
 • Email: saigon@luatvietan.vn
 • Yahoo Online
 • Yahoo Online
 • Hướng dẫn nộp đơn đăng ký nhãn hiệu

  Nộp đơn đăng ký nhãn hiệu tại Vietnam

  Nộp đơn đăng ký nhãn hiệu tại Việt Nam

  Thông tin cần thiết cho việc đăng ký nhãn hiệu: Tên đầy đủ, địa chỉ, quốc tịch của người nộp đơn Bản mô tả nhãn hiệu: ý nghĩa, màu sắc, nhãn hiệu...
  Applying for trademark registration in the UK

  Nộp đơn đăng ký nhãn hiệu tại Anh

  Thông tin cần thiết cho việc đăng ký nhãn hiệu hàng hoá Tên đầy đủ, địa chỉ , quốc tịch của người nộp đơn. Nếu là công ty của Mỹ hoặc Australia thì...
  Applying for trademark registration in the U.S.

  Nộp đơn đăng ký nhãn hiệu tại Mỹ

  Tài liệu và thông tin yêu cầu đăng ký nhãn hiệu Mỹ  có 02 loại đơn nhãn hiệu: Loại đơn nhãn hiệu  dựa trên cơ sở nhãn hiệu đã sử dụng tại Mỹ và...