Nộp đơn đăng ký nhãn hiệu tại Lào

LaosThông tin cần thiết cho việc đăng ký nhãn hiệu hàng hoá

 • Tên đầy đủ, địa chỉ , quốc tịch của người nộp đơn.
 • 01 bản ghi danh mục sản phẩm/ dịch vụ mang nhãn hiệu xin đăng ký bảo hộ (Luật Việt An tiến hành phân loại theo bảng phân loại quốc tế)
 • Quốc gia, số đơn và ngày nộp đơn

Tài liệu cần thiết cho việc đăng ký nhãn hiệu hàng hoá

 • 01 giấy uỷ quyền có chữ ký của người đại diện hợp pháp và đóng dấu doanh nghiệp và phải công chứng chữ ký, ghi rõ nhãn hiệu xin đăng ký trong giấy uỷ quyền (bản sao được chấp nhận tại thời điểm nộp đơn, với điều kiện bản gốc phải được nộp trước trong vòng 60 ngày kể từ ngày nộp đơn.
 • 20 mẫu nhãn hiệu (kích thước không dưới 50mm x 50 mm và không quá 80 mm x 80 mm)
 • Tài liệu xin hưởng quyền ưu tiên theo công ước Paris (nếu có) bao gồm: số đơn, ngày ưu tiên, quốc gia. Bản sao đơn yêu cầu hưởng quyền ưu tiên có xác nhận của cơ quan nộp đơn và bản dịch tiếng Anh (có thể cung cấp sau khi nộp đơn).

Tiến trình đơn đăng ký nhãn hiệu hàng hoá

Nộp đơn nhãn hiệu

 • Các cá nhân hoặc pháp nhân nước ngoài có thể nộp đơn đăng ký nhãn hiệu tại Lào nếu họ có đại diện hợp pháp tại Lào, ví dụ như văn phòng đại diện. Nếu không, các đơn này phải được nộp thông qua đại diện về nhãn hiệu ở Lào. Theo nguyên tắc “nộp đơn đầu tiên”, Lào sẽ cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu  cho cá nhân/pháp nhân nào nộp đơn đăng ký nhãn hiệu đầu tiên tại nước này.
 • 01 đơn đăng ký nhãn hiệu tại Lào chỉ dùng để đăng ký cho một nhãn hiệu với 01 nhóm hàng hoá/ dịch vụ.

Thời hạn của đơn nhãn hiệu

 • Thời gian nộp đơn đăng ký nhãn hiệu đến khi cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu hàng hoá tại Lào là 5- 6 tháng.
 • Hiệu lực của văn bằng bảo hộ đăng ký nhãn hiệu
 • Thời hạn bảo hộ nhãn hiệu hàng hoá tại Lào là 10 năm kể từ ngày nộp đơn. Văn  bằng bảo hộ có hiệu lực trên toàn bộ lãnh thổ Việt Nam. Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu có hiệu lực kể từ ngày cấp đến hết 10 năm kể từ ngày nộp đơn, có thể gia hạn nhiều lần liên tiếp, mỗi lần 10 năm và không giới hạn số lần gia hạn
 • Chủ sở hữu Nhãn hiệu hàng hoá sẽ buộc phải sử dụng Nhãn hiệu hàng hoá đã đăng ký của mình tại Lào. Giấy chứng nhận đăng ký Nhãn hiệu hàng hoá có thể bị huỷ bỏ nếu Nhãn hiệu đã đăng ký không được sử dụng trong 5 năm liên tục
 • Trong thời gian hiệu lực của nhãn hiệu, chủ sở hữu nhãn hiệu cũng có thể chuyển nhượng quyền sở hữu nhãn hiệu cho bên thứ ba. Hợp đồng chuyển nhượng nhãn hiệu phải được lập bằng văn bản và đăng ký với cơ quan có thẩm quyền ở Lào thì mới có hiệu lực pháp luật. Cũng tương tự, chủ sở hữu nhãn hiệu có thể chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu cho bên thứ ba thông qua hợp đồng licence.

Thành lập doanh nghiệp - Tư vấn doanh nghiệp
Liên hệ Luật Việt An Online
 • Văn phòng tại Hà Nội
 • Mobile: 09 33 11 33 66
 • Email: info@luatvietan.vn
 • Yahoo Online
 • Yahoo Online
 • Văn phòng tại TP Hồ Chí Minh
 • Mobile: 0979 05 77 68
 • Email: saigon@luatvietan.vn
 • Yahoo Online
 • Yahoo Online
 • Hướng dẫn nộp đơn đăng ký nhãn hiệu

  Nộp đơn đăng ký nhãn hiệu tại Châu Âu

  Thông tin cần thiết cho việc đăng ký nhãn hiệu hàng hoá tại Châu Âu Tên đầy đủ, địa chỉ , quốc tịch của người nộp đơn. Nếu là công ty của Mỹ...
  Laos

  Nộp đơn đăng ký nhãn hiệu tại Lào

  Thông tin cần thiết cho việc đăng ký nhãn hiệu hàng hoá Tên đầy đủ, địa chỉ , quốc tịch của người nộp đơn. 01 bản ghi danh mục sản phẩm/ dịch vụ...
  Nộp đơn đăng ký nhãn hiệu tại Vietnam

  Nộp đơn đăng ký nhãn hiệu tại Việt Nam

  Thông tin cần thiết cho việc đăng ký nhãn hiệu: Tên đầy đủ, địa chỉ, quốc tịch của người nộp đơn Bản mô tả nhãn hiệu: ý nghĩa, màu sắc, nhãn hiệu...