Nộp đơn đăng ký nhãn hiệu tại Mỹ

Applying for trademark registration in the U.S.Tài liệu và thông tin yêu cầu đăng ký nhãn hiệu

 • Mỹ  có 02 loại đơn nhãn hiệu: Loại đơn nhãn hiệu  dựa trên cơ sở nhãn hiệu đã sử dụng tại Mỹ và loại đơn nhãn hiệu dựa trên cơ sở nhãn hiệu sẽ sử dụng tại Mỹ

Nhãn hiệu sử dụng

 • Tên và địa chỉ đầy đủ, số điện thoại, địa chỉ Email của Người nộp đơn, loại hình công ty và nơi thành lập công ty
 • Ngày và nơi sử dụng đầu tiên (ở bất kể nơi nào trên thế giới); ngày sử dụng đầu tiên ở Mỹ
 • Cách thức sử dụng sử dụng của nhãn hiệu (ví dụ: được gắn trên label của hàng hoá hay trên các vật phẩm quảng cáo, đối với dịch vụ). Ðối với hàng hoá: cần có một mẫu label hoặc sản phẩm có chứa label; đối với dịch vụ: cần có một mẫu quảng cáo hoặc vật phẩm để quảng cáo (trong trường hợp này một bản in từ Website cũng được coi là sử dụng dịch vụ). Trong trường hợp nhãn hiệu đã được sử dụng tại Mỹ, thì chỉ cần nộp cho Cơ quan sáng chế và nhãn hiệu Hoa Kỳ (USPTO) mẫu nhãn hiệu đã sử dụng thể hiện nhãn hiệu đã được sử dụng trên thực tế như thế nào
 • Mẫu nhãn hiệu
 • Danh mục hàng hoá/dịch vụ (do Luật Việt An phân loại theo Bảng phân loại quốc tế)

Nhãn hiệu  sẽ sử dụng

 • Các thông tin như đề cập trên, ngoại trừ thông tin về ngày sử dụng đầu tiên và mẫu nhãn hiệu đã sử dụng.
 • Các thông tin về đăng ký nhãn hiệu tại Việt Nam, nếu đã đăng ký tại Việt Nam
 • Nếu và khi đơn đăng ký nhãn hiệu được USPTO chấp nhận, người nộp đơn sẽ có 6 tháng để nộp Bản tuyên bố sử dụng (Statement of Use còn được gọi là Allegation of Use). Tuy nhiên, người nộp đơn cũng có thể gia hạn thời gian nộp Statement of Use 5 lần, mỗi lần 6 tháng. Do đó, người nộp đơn có thể có tới 3 năm để nộp Statement of Use, kể từ ngày có thông báo chấp nhận của USPTO
 • Không cần giấy uỷ quyền

Tiến trình đơn đăng ký nhãn hiệu

 •  Tra cứu chính thức tại Văn phòng luật sư ở Mỹ là 7 – 12  ngày làm việc
 • Cơ quan Sáng chế và Nhãn hiệu hàng hoá Mỹ (sau đây gọi tắt là “Cơ quan Đăng ký”) sẽ tiến hành xét nghiệm đơn và ra thông báo kết quả xét nghiệm đơn trong vòng 5 tháng kể từ ngày nộp đơn.
 •  Trong quá trình xét nghiệm, nếu xét thấy Đơn cần phải sửa đổi, bổ sung, hoặc nhãn hiệu không đáp ứng các tiêu chuẩn bảo hộ, Cơ quan Đăng ký sẽ ra Thông báo kết xét nghiệm đơn, nêu rõ ý kiến của xét nghiệm viên. Người nộp đơn phải trả lời Thông báo kết quả xét nghiệm trong thời hạn 6 tháng kể từ ngày ra Thông báo đó (thời hạn 6 tháng này không được phép gia hạn). Nếu hết hạn 6 tháng mà Người nộp đơn không có công văn trả lời thì đơn coi như bị từ bỏ.
 • Nếu đơn đáp ứng tiêu chuẩn bảo hộ, xét nghiệm viên sẽ đồng ý chuyển đơn sang giai đoạn công bố đơn trên Công Báo Nhãn hiệu Hàng Hoá để bất kỳ bên thứ ba nào có quyền và lợi ích liên quan đều có thể phản đối việc đăng ký nhãn hiệu (xem PHẢN ĐỐI ĐƠN dưới đây).
 • Hết thời hạn công bố đơn, nếu không có ai phản đối, Cơ quan Đăng ký sẽ tiến hành cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu.
 • Thời gian để đăng ký nhãn hiệu hàng hoá là từ 10 đến 16 tháng, trên cơ sở nhãn hiệu đã sử dụng
 • Trong trường hợp nhãn hiệu được nộp trên cơ sở dự định sử dụng , Văn bằng bảo hộ chỉ được cấp khi bằng chứng sử dụng được nộp (sản phẩm mang nhãn hiệu đã được bầy bán tại Mỹ)

Thời hạn bảo hộ và gia hạn nhãn hiệu

 • Thời hạn bảo hộ nhãn hiệu hàng hoá là 10 năm và có thể gia hạn 10 năm tiếp theo
 • Đơn xin gia hạn hiệu lực bảo hộ nhãn hiệu có thể được nộp trong vòng 1 năm trước ngày hết hạn hiệu lực hoặc trong vòng 6 tháng kể từ ngày hết hạn hiệu lực. Nếu đơn xin gia hạn không được nộp trong thời hạn nêu trên, thì nhãn hiệu đăng  ký sẽ bị hết hiệu lực.

Thành lập doanh nghiệp - Tư vấn doanh nghiệp
Liên hệ Luật Việt An Online
 • Văn phòng tại Hà Nội
 • Mobile: 09 33 11 33 66
 • Email: info@luatvietan.vn
 • Yahoo Online
 • Yahoo Online
 • Văn phòng tại TP Hồ Chí Minh
 • Mobile: 0979 05 77 68
 • Email: saigon@luatvietan.vn
 • Yahoo Online
 • Yahoo Online
 • Hướng dẫn nộp đơn đăng ký nhãn hiệu

  Nộp đơn đăng ký nhãn hiệu tại Vietnam

  Nộp đơn đăng ký nhãn hiệu tại Việt Nam

  Thông tin cần thiết cho việc đăng ký nhãn hiệu: Tên đầy đủ, địa chỉ, quốc tịch của người nộp đơn Bản mô tả nhãn hiệu: ý nghĩa, màu sắc, nhãn hiệu...

  Nộp đơn đăng ký nhãn hiệu tại Châu Âu

  Thông tin cần thiết cho việc đăng ký nhãn hiệu hàng hoá tại Châu Âu Tên đầy đủ, địa chỉ , quốc tịch của người nộp đơn. Nếu là công ty của Mỹ...
  Laos

  Nộp đơn đăng ký nhãn hiệu tại Lào

  Thông tin cần thiết cho việc đăng ký nhãn hiệu hàng hoá Tên đầy đủ, địa chỉ , quốc tịch của người nộp đơn. 01 bản ghi danh mục sản phẩm/ dịch vụ...