Nộp đơn đăng ký nhãn hiệu tại Việt Nam

Nộp đơn đăng ký nhãn hiệu tại VietnamThông tin cần thiết cho việc đăng ký nhãn hiệu:

 • Tên đầy đủ, địa chỉ, quốc tịch của người nộp đơn
 • Bản mô tả nhãn hiệu: ý nghĩa, màu sắc, nhãn hiệu là chữ nước ngoài, phải cung cấp phần dịch ra tiếng Việt và phiên âm của chữ nước ngoài đó.
 • Danh mục hàng hoá, dịch vụ sử dụng nhãn hiệu này (trong hoặc ngoài phạm vi đăng ký kinh doanh).

Tài liệu cần thiết để đăng ký nhãn hiệu:

 • 15 mẫu nhãn hiệu (nhãn chữ/ nhãn hình/ kết hợp giữa chữ và hình) kích thước không nhỏ hơn 3 x 3 cm, không vượt quá 8 x 8 cm.
 • Giấy uỷ quyền do Việt An soạn thảo đã ký, đóng dấu của người đăng ký nhãn hiệu;
 • Bản sao đơn xin hưởng quyền ưu tiên đăng ký nhãn hiệu (nếu có);
 • Tài liệu xác nhận được phép sử dụng các dấu hiệu đặc biệt (biểu tượng, cờ, huy hiệu, con dấu…) – nếu có;
 • Tài liệu xác nhận quyền đăng ký nhãn hiệu (nếu có);
 • Tài liệu xác nhận quyền thụ hưởng quyền đăng ký từ người khác (nếu có);
 • Quy chế sử dụng nhãn hiệu tập thể/ chứng nhận (nếu có).

Tra cứu nhãn hiệu

Việc tra cứu nhãn hiệu không phải là một thủ tục bắt buộc nhưng vô cùng quan trọng. Tra cứu nhãn hiệu giúp xác định các nhãn hiệu trùng lặp, tương tự gây nhầm lẫn với nhãn hiệu Quý khách hàng định đăng ký bảo hộ. Kết quả tra cứu tạo cho Quý khách hàng vững tâm hơn về khả năng nhãn hiệu có thể được cấp văp bằng qua đó tiết kiệm thời gian, công sức, tiền của trong việc nộp đơn nhãn hiệu.

Luật Việt An tiến hành tra cứu sơ bộ nhãn hiệu của Quý khách hàng trên cơ sở dữ liệu của Cục Sở hữu trí tuệ và cung cấp dịch vụ tra cứu nhãn hiệu hàng hoá tại Cục sở hữu trí tuệ Việt Nam.

Tiến trình Đăng ký đơn nhãn hiệu

Nộp đơn nhãn hiệu

 • Sau khi có kết quả tra cứu khẳng định khả năng nhãn hiệu có thể bảo hộ được, Luật Việt An cung cấp dịch vụ đăng ký bảo hộ nhãn hiệu hàng hoá.
 • Là đại diện sở hữu trí tuệ, thông qua Uỷ quyền của Quý khách hàng, Luật Việt An tiến hành giao dịch trực tiếp với Cục Sở hữu trí tuệ từ việc làm tờ khai đăng ký nhãn hiệu, nộp hồ sơ, nộp phí, lệ phí đăng ký nhãn hiệu, theo dõi tiến trình đơn nhãn hiệu, phúc đáp các giấy tờ, công văn với Cục Sở hữu trí tuệ, nhận văn bằng bảo hộ thay Quý khách hàng và giao lại cho Quý khách hàng.

Thời hạn xét nghiệm của đơn đăng ký nhãn hiệu

 • 01 tháng kể từ ngày nộp đơn, Cục Sở hữu trí tuệ sẽ ra thông báo xét nghiệm Hình thức (Thông báo này có thể là thông báo chấp nhận đơn hợp lệ, nếu như hồ sơ nhãn hiệu không có bất cứ sai sót nào về mặt hình thức).
 • Trong 02 tháng kể từ ngày có thông báo xét nghiệm hình thức đơn sẽ được Công bố trên Công báo Sở hữu công nghiệp.
 • 09 tháng kể từ ngày đăng công báo sở hữu công nghiệp, Cục Sở hữu trí tuệ sẽ ra thông báo kết quả xét nghiệm nội dung.
 • Sau 01 tháng kể từ ngày có Thông báo kết quả xét nghiệm nội dung trong đó nêu rõ nhãn hiệu đáp ứng các tiêu chuẩn bảo hộ, Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu hàng hoá sẽ được cấp cho người nộp đơn.
 • Ngoài ra có thể có thời gian cộng phụ thuộc vào tiến trình xét nghiệm của Cục Sở hữu trí tuệ và thời gian để người nộp đơn sửa chữa, bổ sung những thiếu sót về mặt hình thức của đơn đăng ký hoặc có công văn khiếu nại đối với Thông báo xét nghiệm nội dung không hợp lý của Cục Sở hữu trí tuệ.

Hiệu lực của văn bằng bảo hộ

Văn  bằng bảo hộ có hiệu lực trên toàn bộ lãnh thổ Việt Nam. Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu có hiệu lực kể từ ngày cấp đến hết 10 năm kể từ ngày nộp đơn, có thể gia hạn nhiều lần liên tiếp, mỗi lần 10 năm.

Văn bằng bảo hộ bị chấm dứt hiệu lực trong các trường hợp sau đây:

+ Chủ văn bằng bảo hộ không nộp lệ phí duy trì hiệu lực hoặc gia hạn hiệu lực theo quy định.
+ Chủ văn bằng bảo hộ tuyên bố từ bỏ quyền sở hữu công nghiệp.

+ Chủ văn bằng bảo hộ không còn tồn tại hoặc chủ Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu không còn hoạt động kinh doanh mà không có người kế thừa hợp pháp.
+  Nhãn hiệu không được chủ sở hữu hoặc người được chủ sở hữu cho phép sử dụng trong thời hạn năm năm liên tục trước ngày có yêu cầu chấm dứt hiệu lực mà không có lý do chính đáng, trừ trường hợp việc sử dụng được bắt đầu hoặc bắt đầu lại trước ít nhất ba tháng tính đến ngày có yêu cầu kết thúc hiệu lực.

+  Chủ Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu đối với nhãn hiệu tập thể không kiểm soát hoặc kiểm soát không có hiệu quả việc thực hiện quy chế sử dụng nhãn hiệu tập thể.

+  Chủ Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu đối với nhãn hiệu chứng nhận vi phạm quy chế

sử dụng nhãn hiệu chứng nhận hoặc không kiểm soát, kiểm soát không có hiệu quả việc thực hiện quy chế sử dụng nhãn hiệu chứng nhận.


Thành lập doanh nghiệp - Tư vấn doanh nghiệp
Liên hệ Luật Việt An Online
 • Văn phòng tại Hà Nội
 • Mobile: 09 33 11 33 66
 • Email: info@luatvietan.vn
 • Yahoo Online
 • Yahoo Online
 • Văn phòng tại TP Hồ Chí Minh
 • Mobile: 0979 05 77 68
 • Email: saigon@luatvietan.vn
 • Yahoo Online
 • Yahoo Online
 • Hướng dẫn nộp đơn đăng ký nhãn hiệu

  Applying for trademark registration in the U.S.

  Nộp đơn đăng ký nhãn hiệu tại Mỹ

  Tài liệu và thông tin yêu cầu đăng ký nhãn hiệu Mỹ  có 02 loại đơn nhãn hiệu: Loại đơn nhãn hiệu  dựa trên cơ sở nhãn hiệu đã sử dụng tại Mỹ và...

  Nộp đơn đăng ký nhãn hiệu tại Trung Quốc

  Thông tin cần thiết cho việc đăng ký nhãn hiệu Tên đầy đủ, địa chỉ , quốc tịch của người nộp đơn (bằng Tiếng Anh và Tiếng Trung Quốc). Bản mô tả...
  Applying for trademark registration in the UK

  Nộp đơn đăng ký nhãn hiệu tại Anh

  Thông tin cần thiết cho việc đăng ký nhãn hiệu hàng hoá Tên đầy đủ, địa chỉ , quốc tịch của người nộp đơn. Nếu là công ty của Mỹ hoặc Australia thì...