Hướng dẫn nộp đơn đăng ký nhãn hiệu

Nộp đơn đăng ký nhãn hiệu tại Trung Quốc

Nộp đơn đăng ký nhãn hiệu tại Trung Quốc

Thông tin cần thiết cho việc đăng ký nhãn hiệu Tên đầy đủ, địa chỉ , quốc tịch của người nộp đơn (bằng Tiếng Anh và Tiếng Trung Quốc). Bản mô tả nhãn hiệu hàng hoá (có thể là nhãn hiệu hàng hoá, nhãn hiệu dịch vụ, nhãn hiệu tập thể): ý nghĩa, màu sắc....» Chi tiết

Nộp đơn đăng ký nhãn hiệu tại Mỹ

Nộp đơn đăng ký nhãn hiệu tại Mỹ

Tài liệu và thông tin yêu cầu đăng ký nhãn hiệu Mỹ  có 02 loại đơn nhãn hiệu: Loại đơn nhãn hiệu  dựa trên cơ sở nhãn hiệu đã sử dụng tại Mỹ và loại đơn nhãn hiệu dựa trên cơ sở nhãn hiệu sẽ sử dụng tại Mỹ Nhãn hiệu sử dụng Tên và...» Chi tiết

Nộp đơn đăng ký nhãn hiệu tại Anh

Nộp đơn đăng ký nhãn hiệu tại Anh

Thông tin cần thiết cho việc đăng ký nhãn hiệu hàng hoá Tên đầy đủ, địa chỉ , quốc tịch của người nộp đơn. Nếu là công ty của Mỹ hoặc Australia thì phải cung cấp thông tin về tình trạng của công ty đó. Trong trường hợp có nhiều người nộp đơn thì phải...» Chi tiết

Nộp đơn đăng ký nhãn hiệu tại Lào

Nộp đơn đăng ký nhãn hiệu tại Lào

Thông tin cần thiết cho việc đăng ký nhãn hiệu hàng hoá Tên đầy đủ, địa chỉ , quốc tịch của người nộp đơn. 01 bản ghi danh mục sản phẩm/ dịch vụ mang nhãn hiệu xin đăng ký bảo hộ (Luật Việt An tiến hành phân loại theo bảng phân loại quốc tế) Quốc...» Chi tiết

Nộp đơn đăng ký nhãn hiệu tại Châu Âu

Nộp đơn đăng ký nhãn hiệu tại Châu Âu

Thông tin cần thiết cho việc đăng ký nhãn hiệu hàng hoá tại Châu Âu Tên đầy đủ, địa chỉ , quốc tịch của người nộp đơn. Nếu là công ty của Mỹ hoặcAustraliathì phải cung cấp thông tin về tình trạng của công ty đó. Trong trường hợp có nhiều người nộp đơn thì...» Chi tiết

Nộp đơn đăng ký nhãn hiệu tại Cambodia

Nộp đơn đăng ký nhãn hiệu tại Cambodia

Thông tin cần thiết cho việc đăng ký nhãn hiệu hàng hoá Tên đầy đủ, địa chỉ , quốc tịch của người nộp đơn. Bản mô tả nhãn hiệu hàng hoá (có thể là nhãn hiệu hàng hoá, nhãn hiệu dịch vụ, nhãn hiệu tập thể): ý nghĩa, màu sắc. Nếu nhãn hiệu có chứa...» Chi tiết

Nộp đơn đăng ký nhãn hiệu tại Việt Nam

Nộp đơn đăng ký nhãn hiệu tại Việt Nam

Thông tin cần thiết cho việc đăng ký nhãn hiệu: Tên đầy đủ, địa chỉ, quốc tịch của người nộp đơn Bản mô tả nhãn hiệu: ý nghĩa, màu sắc, nhãn hiệu là chữ nước ngoài, phải cung cấp phần dịch ra tiếng Việt và phiên âm của chữ nước ngoài đó. Danh mục hàng...» Chi tiết