Khiếu nại đăng ký nhãn hiệu

Khieu nai Trong quá trình nộp đơn đăng ký nhãn hiệu có thể dẫn tới các trường hợp không thống nhất trong cách vận dụng các quy định của pháp luật và các vấn đề liên quan quan, nhằm bảo đảm quyền cho doanh nghiệp trong việc đăng ký nhãn hiệu Luật Việt An cung cấp dịch vụ tư vấn khiếu nại liên quan đến nhãn hiệu. Cụ thể:

 • Khiếu nại các quyết định từ chối cấp văn bằng bảo hộ nhãn hiệu và quyền sở hữu trí tuệ khác;
 • Phản đối Đơn xin cấp Văn bằng bảo hộ nhãn hiệu và quyền sở hữu trí tuệ khác;
 • Phản đối các quyết định cấp Văn bằng bảo hộ nhãn hiệu và quyền sở hữu trí tuệ khác của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.
 • Tư vấn pháp luật về thủ tục và điều kiện khiếu nại nhãn hiệu và quyền sở hữu trí tuệ khác;
 • Đại diện cho khách hàng thực hiện các thủ tục khiếu nại nhãn hiệu và quyền sở hữu trí tuệ khác tại Cục SHTT
 • Soạn thảo hồ sơ khiếu nại nhãn hiệu và quyền sở hữu trí tuệ khác;
 • Nộp hồ sơ và theo dõi tiến trình tại Cục SHTT;
 • Trao đổi, cung cấp thông tin cho khách hàng trong tiến trình khiếu nại nhãn hiệu và quyền sở hữu trí tuệ khác.

Các tài liệu cần thiết:

 • Giấy uỷ quyền (mẫu gửi kèm);
 • Các giấy tờ pháp lý liên quan;

Thành lập doanh nghiệp - Tư vấn doanh nghiệp
Liên hệ Luật Việt An Online
 • Văn phòng tại Hà Nội
 • Mobile: 09 33 11 33 66
 • Email: info@luatvietan.vn
 • Yahoo Online
 • Yahoo Online
 • Văn phòng tại TP Hồ Chí Minh
 • Mobile: 0979 05 77 68
 • Email: saigon@luatvietan.vn
 • Yahoo Online
 • Yahoo Online
 • Dịch vụ

  Nhãn hiệu

  Khiếu nại đăng ký nhãn hiệu

  Trong quá trình nộp đơn đăng ký nhãn hiệu có thể dẫn tới các trường hợp không thống nhất trong cách vận dụng các quy định của pháp luật và các vấn...

  Chuyển nhượng đơn, văn bằng nhãn hiệu

  Quy định chung về chuyển nhượng quyền nhãn hiệu và các đối tượng sở hữu trí tuệ 1. Chuyển nhượng quyền nhãn hiệu và các đối tượng sở hữu trí tuệ...
  Bảo hộ thương hiệu

  Đăng ký nhãn hiệu tập thể

  Nhằm khai thác thế mạnh của một nhãn hiệu chung các tổ chức cá nhân có thể lựa chọn việc đăng ký nhãn hiệu tập thể giúp cho là nhãn hiệu tập thể...