Khiếu nại đăng ký nhãn hiệu

Khieu nai Trong quá trình nộp đơn đăng ký nhãn hiệu có thể dẫn tới các trường hợp không thống nhất trong cách vận dụng các quy định của pháp luật và các vấn đề liên quan quan, nhằm bảo đảm quyền cho doanh nghiệp trong việc đăng ký nhãn hiệu Luật Việt An cung cấp dịch vụ tư vấn khiếu nại liên quan đến nhãn hiệu. Cụ thể:

 • Khiếu nại các quyết định từ chối cấp văn bằng bảo hộ nhãn hiệu và quyền sở hữu trí tuệ khác;
 • Phản đối Đơn xin cấp Văn bằng bảo hộ nhãn hiệu và quyền sở hữu trí tuệ khác;
 • Phản đối các quyết định cấp Văn bằng bảo hộ nhãn hiệu và quyền sở hữu trí tuệ khác của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.
 • Tư vấn pháp luật về thủ tục và điều kiện khiếu nại nhãn hiệu và quyền sở hữu trí tuệ khác;
 • Đại diện cho khách hàng thực hiện các thủ tục khiếu nại nhãn hiệu và quyền sở hữu trí tuệ khác tại Cục SHTT
 • Soạn thảo hồ sơ khiếu nại nhãn hiệu và quyền sở hữu trí tuệ khác;
 • Nộp hồ sơ và theo dõi tiến trình tại Cục SHTT;
 • Trao đổi, cung cấp thông tin cho khách hàng trong tiến trình khiếu nại nhãn hiệu và quyền sở hữu trí tuệ khác.

Các tài liệu cần thiết:

 • Giấy uỷ quyền (mẫu gửi kèm);
 • Các giấy tờ pháp lý liên quan;

Thành lập doanh nghiệp - Tư vấn doanh nghiệp
Liên hệ Luật Việt An Online
 • Văn phòng tại Hà Nội
 • Mobile: 09 33 11 33 66
 • Email: info@luatvietan.vn
 • Yahoo Online
 • Yahoo Online
 • Văn phòng tại TP Hồ Chí Minh
 • Mobile: 0979 05 77 68
 • Email: saigon@luatvietan.vn
 • Yahoo Online
 • Yahoo Online
 • Dịch vụ

  Nhãn hiệu quốc tế

  Đăng ký nhãn hiệu quốc tế

  Nhu cầu mở rộng kinh doanh của doanh nghiệp Việt Nam ngày càng vươn xa tới các thị trường nước ngoài. Một trong những vấn đề mà doanh nghiệp hết sức quan...
  Nhãn hiệu

  Khiếu nại đăng ký nhãn hiệu

  Trong quá trình nộp đơn đăng ký nhãn hiệu có thể dẫn tới các trường hợp không thống nhất trong cách vận dụng các quy định của pháp luật và các vấn...
  Nhãn hiệu

  Tra cứu nhãn hiệu

  Tra cứu nhãn hiệu là hoạt động kiểm tra khả năng cấp văn bằng của nhãn hiệu trước khi đăng ký nhãn hiệu nhằm đánh giá nhãn hiệu có thể được cấp...