Tư vấn sở hữu trí tuệ

Cách tính mã số mã vạch

Cách tính mã số mã vạch

Để tạo thuận lợi và nâng cao năng suất, hiệu quả trong bán hàng và quản lý kho người ta thường in trên hàng hóa một loại mã hiệu đặc biệt gọi là mã số mã vạch của hàng hóa. Mã số mã vach của hàng hóa bao gồm hai phần : mã số của...» Chi tiết

Thủ tục đăng ký nhãn hiệu theo thỏa ước Madrid

Thủ tục đăng ký nhãn hiệu theo thỏa ước Madrid

Ưu điểm của việc nộp đơn đăng ký nhãn hiệu thông qua Hệ thống Madrid đó là thông qua nộp một đơn đăng ký nhãn hiệu duy nhất người nộp đơn có thể đồng thời tiến hành được việc nộp đơn đăng ký nhãn hiệu tại các quốc gia trong Hệ thống Madrid. Mặt khác,...» Chi tiết

Tra cứu đăng ký nhãn hiệu quốc tế

Tra cứu đăng ký nhãn hiệu quốc tế

Cũng như trước khi nộp đơn đăng ký nhãn hiệu trong nước, nhằm nâng cao khả năng đăng ký thành công nhãn hiệu tại các quốc gia trên cũng như tiết kiệm chi phí và thời gian của doanh nghiệp. Các tổ chức đại diện sở hữu trí tuệ luôn tư vấn, đề xuất cho...» Chi tiết