nhãn hiệu

Nhãn hiệu nổi tiếng

Nhãn hiệu nổi tiếng

Nhãn hiệu nổi tiếng có một ưu thế đặc biệt so với nhãn hiệu thông thường là bản thân nó tự xác lập quyền không chỉ với hàng hóa, dịch vụ mang nhãn hiệu mà có mặc nhiên xác lập quyền đối với hàng hóa, dịch vụ không mang nhãn hiệu nổi tiếng. Vì thế,...» Chi tiết

Phân biệt Nhãn hiệu và Thương Hiệu

Phân biệt Nhãn hiệu và Thương Hiệu

Hiện nay, Khái niệm Nhãn hiệu và Thương hiệu gần như đồng nhất, không thể phân biệt được đâu là nhãn hiệu và đâu là thương hiệu. Khái niệm nhãn hiệu hàng hóa chỉ hầu như không được sử dụng rộng rãi trong xã hội hiện nay mà người ta chỉ sử dụng thuật ngữ...» Chi tiết

Gia hạn đăng ký nhãn hiệu

Gia hạn đăng ký nhãn hiệu

Theo quy định của Luật Sở hữu trí tuệ và các điều ước quốc tế liên quan đến Nhãn hiệu mà Việt Nam là thành viên thì Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu có thể được gia hạn nhiều lần liên tiếp, mỗi lần 10 năm, không hạn chế số lần gia hạn nhãn...» Chi tiết

Khiếu nại đăng ký nhãn hiệu

Khiếu nại đăng ký nhãn hiệu

Trong quá trình nộp đơn đăng ký nhãn hiệu có thể dẫn tới các trường hợp không thống nhất trong cách vận dụng các quy định của pháp luật và các vấn đề liên quan quan, nhằm bảo đảm quyền cho doanh nghiệp trong việc đăng ký nhãn hiệu Luật Việt An cung cấp dịch...» Chi tiết

Chuyển nhượng đơn, văn bằng nhãn hiệu

Chuyển nhượng đơn, văn bằng nhãn hiệu

Quy định chung về chuyển nhượng quyền nhãn hiệu và các đối tượng sở hữu trí tuệ 1. Chuyển nhượng quyền nhãn hiệu và các đối tượng sở hữu trí tuệ là việc chủ sở hữu quyền nhãn hiệu và các đối tượng sở hữu trí tuệ chuyển giao quyền sở hữu của mình cho...» Chi tiết

Tư vấn đăng ký nhãn hiệu

Tư vấn đăng ký nhãn hiệu

Có thể nói, nhãn hiệu là một trong những tài sản vô hình nhưng lại có một giá trị hữu hình rất lớn trong hoạt động kinh doanh thương mại của mỗi doanh nghiệp! Nhãn hiệu theo quy định tại Luật Sở hữu trí tuệ: “Nhãn hiệu là dấu hiệu dùng để phân biệt hàng...» Chi tiết

Nộp đơn đăng ký nhãn hiệu tại Trung Quốc

Nộp đơn đăng ký nhãn hiệu tại Trung Quốc

Thông tin cần thiết cho việc đăng ký nhãn hiệu Tên đầy đủ, địa chỉ , quốc tịch của người nộp đơn (bằng Tiếng Anh và Tiếng Trung Quốc). Bản mô tả nhãn hiệu hàng hoá (có thể là nhãn hiệu hàng hoá, nhãn hiệu dịch vụ, nhãn hiệu tập thể): ý nghĩa, màu sắc....» Chi tiết

Nộp đơn đăng ký nhãn hiệu tại Mỹ

Nộp đơn đăng ký nhãn hiệu tại Mỹ

Tài liệu và thông tin yêu cầu đăng ký nhãn hiệu Mỹ  có 02 loại đơn nhãn hiệu: Loại đơn nhãn hiệu  dựa trên cơ sở nhãn hiệu đã sử dụng tại Mỹ và loại đơn nhãn hiệu dựa trên cơ sở nhãn hiệu sẽ sử dụng tại Mỹ Nhãn hiệu sử dụng Tên và...» Chi tiết

Nộp đơn đăng ký nhãn hiệu tại Anh

Nộp đơn đăng ký nhãn hiệu tại Anh

Thông tin cần thiết cho việc đăng ký nhãn hiệu hàng hoá Tên đầy đủ, địa chỉ , quốc tịch của người nộp đơn. Nếu là công ty của Mỹ hoặc Australia thì phải cung cấp thông tin về tình trạng của công ty đó. Trong trường hợp có nhiều người nộp đơn thì phải...» Chi tiết

Nộp đơn đăng ký nhãn hiệu tại Lào

Nộp đơn đăng ký nhãn hiệu tại Lào

Thông tin cần thiết cho việc đăng ký nhãn hiệu hàng hoá Tên đầy đủ, địa chỉ , quốc tịch của người nộp đơn. 01 bản ghi danh mục sản phẩm/ dịch vụ mang nhãn hiệu xin đăng ký bảo hộ (Luật Việt An tiến hành phân loại theo bảng phân loại quốc tế) Quốc...» Chi tiết