Nhãn hiệu quốc tế

Đăng ký nhãn hiệu quốc tế theo Thỏa ước Madrid

Đăng ký nhãn hiệu quốc tế theo Thỏa ước Madrid

Chỉ các nước là thành viên của Thỏa ước Madrid hoặc Nghị định thư liên quan đến Thỏa ước Madrid mới có thể thực hiện thủ tục đăng ký nhãn hiệu quốc tế theo các quy định của Thỏa ước Madrid hoặc Nghị định thư liên quan đến Thỏa ước Madrid. Việt Nam tham gia...» Chi tiết

Đăng ký nhãn hiệu quốc tế

Đăng ký nhãn hiệu quốc tế

Nhu cầu mở rộng kinh doanh của doanh nghiệp Việt Nam ngày càng vươn xa tới các thị trường nước ngoài. Một trong những vấn đề mà doanh nghiệp hết sức quan tâm và cần lưu ý là việc đăng ký nhãn hiệu cho hàng hóa, dịch vụ của mình tại các thị trường kinh...» Chi tiết