nhãn hiệu tại anh

Nộp đơn đăng ký nhãn hiệu tại Anh

Nộp đơn đăng ký nhãn hiệu tại Anh

Thông tin cần thiết cho việc đăng ký nhãn hiệu hàng hoá Tên đầy đủ, địa chỉ , quốc tịch của người nộp đơn. Nếu là công ty của Mỹ hoặc Australia thì phải cung cấp thông tin về tình trạng của công ty đó. Trong trường hợp có nhiều người nộp đơn thì phải...» Chi tiết