nhãn hiệu tại châu âu

Nộp đơn đăng ký nhãn hiệu tại Châu Âu

Nộp đơn đăng ký nhãn hiệu tại Châu Âu

Thông tin cần thiết cho việc đăng ký nhãn hiệu hàng hoá tại Châu Âu Tên đầy đủ, địa chỉ , quốc tịch của người nộp đơn. Nếu là công ty của Mỹ hoặcAustraliathì phải cung cấp thông tin về tình trạng của công ty đó. Trong trường hợp có nhiều người nộp đơn thì...» Chi tiết