nhãn hiệu tại trung quốc

Nộp đơn đăng ký nhãn hiệu tại Trung Quốc

Nộp đơn đăng ký nhãn hiệu tại Trung Quốc

Thông tin cần thiết cho việc đăng ký nhãn hiệu Tên đầy đủ, địa chỉ , quốc tịch của người nộp đơn (bằng Tiếng Anh và Tiếng Trung Quốc). Bản mô tả nhãn hiệu hàng hoá (có thể là nhãn hiệu hàng hoá, nhãn hiệu dịch vụ, nhãn hiệu tập thể): ý nghĩa, màu sắc....» Chi tiết