nhãn hiệu tại việt nam

Nộp đơn đăng ký nhãn hiệu tại Việt Nam

Nộp đơn đăng ký nhãn hiệu tại Việt Nam

Thông tin cần thiết cho việc đăng ký nhãn hiệu: Tên đầy đủ, địa chỉ, quốc tịch của người nộp đơn Bản mô tả nhãn hiệu: ý nghĩa, màu sắc, nhãn hiệu là chữ nước ngoài, phải cung cấp phần dịch ra tiếng Việt và phiên âm của chữ nước ngoài đó. Danh mục hàng...» Chi tiết