quyền tác giả

Nghị đinh 100 quyền tác giả

Nghị đinh 100 quyền tác giả

NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 100/2006/NĐ-CP NGÀY 21 THÁNG 9 NĂM 2006 QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA  BỘ LUẬT DÂN SỰ, LUẬT SỞ HỮU TRÍ TUỆ VỀ QUYỀN TÁC GIẢ VÀ QUYỀN LIÊN QUAN CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng...» Chi tiết