Tra cứu nhãn hiệu

Tra cứu nhãn hiệu

Tra cứu nhãn hiệu

Tra cứu nhãn hiệu là hoạt động kiểm tra khả năng cấp văn bằng của nhãn hiệu trước khi đăng ký nhãn hiệu nhằm đánh giá nhãn hiệu có thể được cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu hay không? Tuy nhiên, việc tra cứu nhãn hiệu cũng chỉ mang tính tham khảo mà...» Chi tiết