Văn bằng bảo hộ nhãn hiệu

thumbnail

Chấm dứt hiệu lực văn bằng bảo hộ Nhãn hiệu

Các trường hợp chấm dứt hiệu lực a) Chủ văn bằng bảo hộ không nộp lệ phí duy trì hiệu lực hoặc gia hạn hiệu lực theo quy định;b) Chủ văn bằng bảo hộ tuyên bố từ bỏ quyền sở hữu công nghiệp;c) Chủ văn bằng bảo hộ không còn tồn tại hoặc chủ Giấy...» Chi tiết

thumbnail

Hiệu lực văn bằng bảo hộ Nhãn hiệu

Theo điều 93 Luật sở hữu trí tuệ quy định: 1. Văn bằng bảo hộ có hiệu lực trên toàn lãnh thổ Việt Nam.2. Bằng độc quyền sáng chế có hiệu lực từ ngày cấp và kéo dài đến hết hai mươi năm kể từ ngày nộp đơn.3. Bằng độc quyền giải pháp hữu ích...» Chi tiết