Thủ tục đăng ký nhãn hiệu theo thỏa ước Madrid

Ưu điểm của việc nộp đơn đăng ký nhãn hiệu thông qua Hệ thống Madrid đó là thông qua nộp một đơn đăng ký nhãn hiệu duy nhất người nộp đơn có thể đồng thời tiến hành được việc nộp đơn đăng ký nhãn hiệu tại các quốc gia trong Hệ thống Madrid. Mặt khác, trong tương lai khi doanh nghiệp quan tâm tới các quốc gia khác vẫn nằm trong hệ thống Madrid thì chỉ cần thực hiện yêu cầu chỉ định tiếp vào từng quốc gia tương ứng. Việc nộp đơn qua hệ thống Madrid giúp tiết kiệm chi phí rất lớn so với việc nộp đơn trực tiếp. Tuy nhiên, hiện tại còn nhiều quốc gia chưa tham gia là thành viên của hệ thống Madid, do đó việc nộp đơn đăng ký nhãn hiệu vào các quốc gia này vẫn phải thực hiện theo hình thức nộp đơn đăng ký nhãn hiệu trực tiếp tại từng quốc gia này.

Để đăng ký nhãn hiệu qua hệ thống Madrid, doanh nghiệp cần thực hiện các bước sau:

Bước 1: Đăng ký nhãn hiệu tại Việt Nam

Bước 2: Đăng ký nhãn hiệu qua hệ thống Madrid chỉ định cụ thể quốc gia muốn đăng ký nhãn hiệu

Qui trình đăng ký nhãn hiệu theo thỏa ước Madrid

Tại hầu hết các nước chỉ định, qui trình đăng ký nhãn hiệu đều phải trải qua các giai đoạn:

 • Thẩm định hình thức Đơn;
 • Thẩm định nội dung đơn (xem nhãn hiệu có đáp ứng tiêu chuẩn bảo hộ theo luật định hay không);
 • Công bố đơn trên công báo sở hữu công nghiệp;
 • Cấp bằng (Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu).

Tài liệu nộp đơn đăng ký nhãn hiệu theo thỏa ước Madrid

 • Tên đầy đủ, địa chỉ của chủ đơn
 • Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của chủ đơn
 • Mẫu nhãn hiệu đăng ký (bản mềm-đã cung cấp)
 • Danh sách sản phẩm/dịch vụ
 • Giấy ủy quyền công chứng;
 • Ngoài ra, tùy yêu cầu riêng của tại các quốc gia khác nhau, doanh nghiệp cần chuẩn thị thêm các tại liệu đặc biệt. Ví dụ: tại Singapore cần chuẩn bị thêm “Bản tuyên bố sử dụng”, tại Philippines cần chuẩn bị thêm “Tuyên bố về tài sản của công ty”…

Mọi thông tin về thủ tục đăng ký nhãn hiệu theo thỏa ước Madrid doanh nghiệp vui lòng liên hệ với Luật Việt An để được tư vấn chi tiết.


Bài viết liên quan

Thành lập doanh nghiệp - Tư vấn doanh nghiệp
Liên hệ Luật Việt An Online
 • Văn phòng tại Hà Nội
 • Mobile: 09 33 11 33 66
 • Email: info@luatvietan.vn
 • Yahoo Online
 • Yahoo Online
 • Văn phòng tại TP Hồ Chí Minh
 • Mobile: 0979 05 77 68
 • Email: saigon@luatvietan.vn
 • Yahoo Online
 • Yahoo Online
 • Tư vấn sở hữu trí tuệ

  Tra cứu đăng ký nhãn hiệu quốc tế

  Cũng như trước khi nộp đơn đăng ký nhãn hiệu trong nước, nhằm nâng cao khả năng đăng ký thành công nhãn hiệu tại các quốc gia trên cũng như tiết kiệm chi...

  Cách tính mã số mã vạch

  Để tạo thuận lợi và nâng cao năng suất, hiệu quả trong bán hàng và quản lý kho người ta thường in trên hàng hóa một loại mã hiệu đặc biệt gọi là mã...
  Bảo hộ thương hiệu

  Thủ tục đăng ký nhãn hiệu theo thỏa ước Madrid

  Ưu điểm của việc nộp đơn đăng ký nhãn hiệu thông qua Hệ thống Madrid đó là thông qua nộp một đơn đăng ký nhãn hiệu duy nhất người nộp đơn có thể...