Tin tức

thumbnail

Chấm dứt hiệu lực văn bằng bảo hộ Nhãn hiệu

Các trường hợp chấm dứt hiệu lực a) Chủ văn bằng bảo hộ không nộp lệ phí duy trì hiệu lực hoặc gia hạn hiệu lực theo quy định;b) Chủ văn bằng bảo hộ tuyên bố từ bỏ quyền sở hữu công nghiệp;c) Chủ văn bằng bảo hộ không còn tồn tại hoặc chủ Giấy...» Chi tiết

thumbnail

Hiệu lực văn bằng bảo hộ Nhãn hiệu

Theo điều 93 Luật sở hữu trí tuệ quy định: 1. Văn bằng bảo hộ có hiệu lực trên toàn lãnh thổ Việt Nam.2. Bằng độc quyền sáng chế có hiệu lực từ ngày cấp và kéo dài đến hết hai mươi năm kể từ ngày nộp đơn.3. Bằng độc quyền giải pháp hữu ích...» Chi tiết


thumbnail

Các loại nhãn hiệu được đăng ký và bảo hộ

Ngoài các nhãn hiệu cổ chức, cá nhân bảo hộ cho phép xác định nguồn gốc sản xuất hoặc nguồn gốc thương mại của hàng hóa, dịch vụ, hay được gọi chung là nhãn hiệu, pháp luật còn bảo hộ Nhãn hiệu tập thể và Nhãn hiệu chứng nhận, Nhãn hiệu liên kết. Cụ thể:...» Chi tiết

thumbnail

Lợi ích của việc đăng ký nhãn hiệu

Nhãn hiệu là dấu hiệu dùng để phân biệt hàng hoá, dịch vụ của các tổ chức, cá nhân khác nhau. Do đó lợi ích của việc đăng ký nhãn hiệu được thể hiện như sau: Thứ nhất, việc đăng ký bảo hộ nhãn hiệu, giúp doanh nghiệp xác định được tên tuổi hàng hóa với...» Chi tiết

thumbnail

Đăng ký nhãn hiệu không trung thực

Có thể nói, cho tới thời điểm hện nay vẫn chưng có một khái niệm mang tính chính thống nào được đưa ra cho vấn đề “Động cơ không trung thực trong quá trình xác lập quyền đối với nhãn hiệu hàng hoá”. Theo thông lệ quốc tế cũng như theo quy định trong hệ...» Chi tiết

thumbnail

Lưu ý trước khi đăng ký nhãn hiệu

Những năm gần đây, doanh nghiệp Việt Nam ngày càng ý thức được tầm quan trọng của việc xây dựng và quảng bá nhãn hiệu trong một khoảng thời gian nhất định, quyền nhãn hiệu có thể tồn tại mãi mãi với chức năng chỉ dẫn xuất xứ sản phẩm và có thể trở thành...» Chi tiết

Đăng ký nhãn hiệu quốc tế theo Thỏa ước Madrid

Đăng ký nhãn hiệu quốc tế theo Thỏa ước Madrid

Chỉ các nước là thành viên của Thỏa ước Madrid hoặc Nghị định thư liên quan đến Thỏa ước Madrid mới có thể thực hiện thủ tục đăng ký nhãn hiệu quốc tế theo các quy định của Thỏa ước Madrid hoặc Nghị định thư liên quan đến Thỏa ước Madrid. Việt Nam tham gia...» Chi tiết

Yêu cầu đối với đơn đăng ký nhãn hiệu

Yêu cầu đối với đơn đăng ký nhãn hiệu

Để đơn đăng ký nhãn hiệu được chấp nhận về mặt hình thức và nội dung trong quá trình đăng ký nhãn hiệu tại Cục Sở hữu trí tuệ thì Đơn đăng ký nhãn hiệu phải đáp ứng các yêu cầu sau: Yêu cầu chung đối với đơn đăng ký nhãn hiệu Đơn đăng ký...» Chi tiết

Nhãn hiệu nổi tiếng

Nhãn hiệu nổi tiếng

Nhãn hiệu nổi tiếng có một ưu thế đặc biệt so với nhãn hiệu thông thường là bản thân nó tự xác lập quyền không chỉ với hàng hóa, dịch vụ mang nhãn hiệu mà có mặc nhiên xác lập quyền đối với hàng hóa, dịch vụ không mang nhãn hiệu nổi tiếng. Vì thế,...» Chi tiết