Yêu cầu đối với đơn đăng ký nhãn hiệu

Để đơn đăng ký nhãn hiệu được chấp nhận về mặt hình thức và nội dung trong quá trình đăng ký nhãn hiệu tại Cục Sở hữu trí tuệ thì Đơn đăng ký nhãn hiệu phải đáp ứng các yêu cầu sau:

Yêu cầu chung đối với đơn đăng ký nhãn hiệu

 1. Đơn đăng ký nhãn hiệu bao gồm các tài liệu sau đây:
 • Tờ khai đăng ký nhãn hiệu theo mẫu quy định;
 • Mẫu nhãn hiệu;
 • Giấy uỷ quyền,nếu đơn nộp thông qua đại diện;
 • Tài liệu chứng minh quyền đăng ký nhãn hiệu, nếu người nộp đơn thụ hưởng quyền đó của người khác;
 • Tài liệu chứng minh quyền ưu tiên,nếu có yêu cầu hưởng quyền ưu tiên;
 • Chứng từ nộp phí,lệ phí.
 1. Đơn đăng ký nhãn hiệu và giấy tờ giao dịch giữa người nộp đơn và Cục Sở hữu trí tuệ phải được làm bằng tiếng Việt, trừ các tài liệu sau đây có thể được làm bằng ngôn ngữ khác nhưng phải được dịch ra tiếng Việt khi cơ quan quản lý nhà nước về đăng ký nhãn hiệu yêu cầu:
 • Giấy uỷ quyền đăng ký nhãn hiệu;
 • Tài liệu chứng minh quyền đăng ký nhãn hiệu;
 • Tài liệu chứng minh quyền ưu tiên;
 • Các tài liệu khác để bổ trợ cho đơn đăng ký nhãn hiệu.
 1. Tài liệu chứng minh quyền ưu tiên đối với đơn đăng ký nhãn hiệu bao gồm:
 • Bản sao đơn đăng ký nhãn hiệu hoặc các đơn đăng ký nhãn hiệu đầu tiên có xác nhận của cơ quan đã nhận đơn đăng ký nhãn hiệu đầu tiên;
 • Giấy chuyển nhượng quyền ưu tiên nếu quyền đó được thụ hưởng từ người khác.

Yêu cầu về tính thống nhất của đơn đăng ký nhãn hiệu

 • Mỗi đơn đăng ký nhãn hiệu chỉ được yêu cầu cấp một văn bằng bảo hộ cho một nhãn hiệu;
 • Mỗi đơn đăng ký nhãn hiệu có thể yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu cho một nhãn hiệu dùng cho một hoặc nhiều hàng hoá,dịch vụ khác nhau.

Yêu cầu riêng đối với đăng ký nhãn hiệu

 1. Tài liệu,mẫu vật,thông tin xác định nhãn hiệu cần bảo hộ trong đơn đăng ký nhãn hiệu bao gồm:
 • Mẫu nhãn hiệu và danh mục hàng hoá,dịch vụ mang nhãn hiệu;
 • Quy chế sử dụng nhãn hiệu tập thể,quy chế sử dụng nhãn hiệu chứng nhận.
 1. Mẫu nhãn hiệu phải được mô tả để làm rõ các yếu tố cấu thành của nhãn hiệu và ý nghĩa tổng thể của nhãn hiệu nếu có; nếu nhãn hiệu có từ,ngữ thuộc ngôn ngữ tượng hình thì từ,ngữ đó phải được phiên âm; nhãn hiệu có từ,ngữ bằng tiếng nước ngoài thì phải được dịch ra tiếng Việt.
 1. Hàng hoá,dịch vụ nêu trong đơn đăng ký nhãn hiệu phải được xếp vào các nhóm phù hợp với bảng phân loại theo Thoả ước Ni-xơ về phân loại quốc tế về hàng hoá và dịch vụ nhằm mục đích đăng ký nhãn hiệu,do cơ quan quản lý nhà nước về quyền sở hữu công nghiệp công bố.
 1. Quy chế sử dụng nhãn hiệu tập thể bao gồm những nội dung chủ yếu sau đây:
 • Tên, địa chỉ, căn cứ thành lập và hoạt động của tổ chức tập thể là chủ sở hữu nhãn hiệu;
 • Các tiêu chuẩn để trở thành thành viên của tổ chức tập thể;
 • Danh sách các tổ chức,cá nhân được phép sử dụng nhãn hiệu;
 • Các điều kiện sử dụng nhãn hiệu;
 • Biện pháp xử lý hành vi vi phạm quy chế sử dụng nhãn hiệu.
 1. Quy chế sử dụng nhãn hiệu chứng nhận phải có những nội dung chủ yếu sau đây:
 • Tổ chức,cá nhân là chủ sở hữu nhãn hiệu;
 • Điều kiện để được sử dụng nhãn hiệu;
 • Các đặc tính của hàng hoá,dịch vụ được chứng nhận bởi nhãn hiệu;
 • Phương pháp đánh giá các đặc tính của hàng hóa,dịch vụ và phương pháp kiểm soát việc sử dụng nhãn hiệu;
 • Chi phí mà người sử dụng nhãn hiệu phải trả cho việc chứng nhận,bảo vệ nhãn hiệu, nếu có.

Thành lập doanh nghiệp - Tư vấn doanh nghiệp
Liên hệ Luật Việt An Online
 • Văn phòng tại Hà Nội
 • Mobile: 09 33 11 33 66
 • Email: info@luatvietan.vn
 • Yahoo Online
 • Yahoo Online
 • Văn phòng tại TP Hồ Chí Minh
 • Mobile: 0979 05 77 68
 • Email: saigon@luatvietan.vn
 • Yahoo Online
 • Yahoo Online
 • Tin tức

  Quy trình và thời hạn xem xét đơn đăng ký nhãn hiệu

  Quy trình: a) Thẩm định hình thức: Là việc đánh giá tính hợp lệ của đơn theo các yêu cầu về hình thức,về đối tượng loại trừ, về quyền nộp đơn…...

  Hiệu lực văn bằng bảo hộ Nhãn hiệu

  Theo điều 93 Luật sở hữu trí tuệ quy định: 1. Văn bằng bảo hộ có hiệu lực trên toàn lãnh thổ Việt Nam.2. Bằng độc quyền sáng chế có hiệu lực từ...

  Lưu ý trước khi đăng ký nhãn hiệu

  Những năm gần đây, doanh nghiệp Việt Nam ngày càng ý thức được tầm quan trọng của việc xây dựng và quảng bá nhãn hiệu trong một khoảng thời gian nhất...